ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Sizin için ne yapabiliriz?

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİMİZ

Bireysel Psikoterapi, Çocuk & Ergen Terapisi, Çift ve Aile Terapisi, Cinsel Terapi, Travma Terapisi, Grup Çalışmaları,

PSİKOLOJİK TEST HİZMETLERİ

Zeka, Dikkat ve Öğrenme Testleri, Gelişim Testleri, Projektif ve Kişilik Testleri, Yetenek-İlgi Testleri

KURUMSAL HİZMETLER

NOVA Psikoloji-Eğitim-Danışmanlık olarak, kurumlara yönelik hazırlanan esnek programlarımızla, bireysel olarak destek verdiğimiz tüm dallarda, kurumsal olarak da hizmet vermekteyiz

EĞİTİM VE SEMİNERLER

Uzmanlara Yönelik Eğitimler Ve Seminerler, Eğitim Kurumlarına Yönelik Eğitim Ve Seminerler

DİZİ, SİNEMA, REKLAM SEKTÖRÜNDE PEDAGOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Alanında uzman pedagog, psikolojik danışman ve psikologlarımızla dizi, sinema ve reklam filmlerinde çocuk oyuncular için pedagojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİMİZ

Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikoterapi hizmeti kapsamında; bireylere günlük yaşamda karşılaştıkları zorlu yaşam olayları, duygusal ve davranışsal kaynaklı problemler, travmatik yaşam olayları alanlarında destek verilir. Bireylerin gelişim görevlerine rahat uyumu, olumlu benlik algısı gelişimi, iletişim ve ilişki kurma niteliklerinin artırılması konusunda güncel psikoterapi kuramları ışığında psikoterapi hizmeti sağlanır.

Çocuk & Ergen Terapisi

Çocuklarla yapılan psikoterapi hizmetleri kapsamında çocukların tüm gelişim alanlarındaki özellikleri takip edilir. Psikoterapi sürecinde çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal problemleri üzerinde hem çocukla hem de aile ile çalışılarak hizmet sunulur. İhtiyaç duyulan ölçme araçları kullanılır ve oyun terapisi ile çalışmalar yürütülür. Ergenlerle yapılan yapılan psikoterapi hizmetleri kapsamında ise, bu yaş dönemine özgü sosyal, duygusal, davranışsal, akademik gelişim özellikleri değerlendirilir ve bu alanlara yönelik terapi hizmeti sunulur.

Çift ve Aile Terapisi

Güncel kuram ve uygulamalardan yararlanarak; aile üyeleri arasındaki iletişim ve uyumu artırmak, olumlu duygu geçişlerinin önünü açmak, eşler arası rol problemleri tespit ederek güç dengelerini yeniden kurmak, ailenin gelişim dönemi krizlerinde yumuşak geçişleri sağlamak, sağlıklı çift ve aile dinamiğini oluşturmak amacıyla psikoterapi hizmeti sunulmaktadır.

Cinsel Terapi

Cinsel terapi hizmeti kapsamında; organik nedeni olmayan cinsel işlev bozukluklarının tedavisi amaçlanır. Vajinismus, disparoni (ağrı bozuklukları), cinsel isteksizlik, tiksinti bozuklukları, erektil disfonksiyon, erken boşalma gibi problem alanlarında hizmet sağlanmaktadır.

Travma Terapisi

Travma terapisi hizmeti kapsamında; çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmalarda EMDR terapisi odaklı hizmet sunulmaktadır. "Göz hareketleri ile sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme" olarak tercüme edilen ve Francine Shapiro tarafından keşfedilen bu yöntemle danışanların travmatik yaşantıya dair duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşmesi amaçlanır. Ayrıca akut travmatik yaşam olaylarında psikolojik ilkyardım ve krize müdahale yöntemlerinden yararlanılarak hizmet sunulmaktadır.

Grup Çalışmaları

Grup çalışmaları kapsamında; belirlenen spesifik bir konu alanı çerçevesinde çocuk, ergen, yetişkin ve ebeveynlere yönelik çalışmalar yürütülür. Grup çalışmalarında amaç katılan bireylerin aynı problemi yaşayan gruptaki diğer kişilerden sosyal, duygusal ve davranışsal destek alarak, olumlu başetme güçlerinin artırılması ve psikolojik iyi oluşun sağlanmasıdır.

PSİKOLOJİK TEST HİZMETLERİ

Zeka, Dikkat ve Öğrenme Testleri

WISC-R
WISC-IV
CAS (Cognitive Assessment System)
Stanford Binet Zeka Testi
Leiter Performans Testi (Zeka Testi)
Kent Egy
Porteus Lab
Kohls Küpleri
Alexander Pratik Zeka Testi
CATELL 2-A Zeka Testi
ÖÖG Bataryası
Bender Gestalt Görsel Motor Testi
Benton Görsel Bellek Testi
D2 Dikkat Testi

Gelişim Testleri

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Denver II
Frostig Görsel Algı Testi
Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Peabody resim kelime testi
Kelime Söyleyiş Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Good Enough Harris İnsan Çizme Testi

Projektif ve Kişilik Testleri

Çocuklar için Algı Testi (CAT)
Tematik Algı Testi (TAT)
MMPI
Rorschach
Beier Cümle Tamamlama Testi
Louisia Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Yetenek-İlgi Testleri

TKT (5-7) ve TKT (7-9) THURSTONE Temel Yetenek Testleri

KURUMSAL HİZMETLER

Küreselleşen dünyanın getirdiği rekabet ortamı ve bilginin dolaşım hızının baş döndürücü boyutlara ulaşması, iş yaşamında da, her şeyin merkezindeki “insan”a yatırımın önemini gitgide arttırmaktadır. NOVA Psikoloji-Eğitim-Danışmanlık'ta bu ihtiyaca uygun olarak kurumlara yönelik hazırlanan esnek programlarımızla bireysel olarak destek verdiğimiz tüm dallarda kurumsal olarak da hizmet vermekteyiz.

Çalışma Konularımız:

• Çatışma Yönetimi
• Zaman Yönetimi
• İş Hayatında Etkili İletişim ve Beden Dili
• Etkili Problem Çözme Becerileri
• Öfke ve Öfke Kontrolü
• Stres Yönetimi
• Liderlik ve Duygusal Zeka
• Dikkat, Konsantrasyon ve Motivasyon

EĞİTİM VE SEMİNERLER

* Uzmanlara Yönelik Eğitimler Ve Seminerler
* Eğitim Kurumlarına Yönelik Eğitim Ve Seminerler

DİZİ, SİNEMA, REKLAM SEKTÖRÜNDE PEDAGOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

*Alanında uzman pedagog, psikolojik danışman ve psikologlarımızla dizi, sinema ve reklam filmlerinde çocuk oyuncular için pedagojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.
* Çocuk, oyuncuların süreçlerinin takibi, ekibin çocukla çalışma prensiplerinin düzenlenmesi, senarist ile çocuklarla ilgili sahneler üzerinden çalışma yürütmek için uzman bir kadroya sahiptir.
*Çocuk oyuncuların iş kanununa göre çalışma koşullarını ve psikolojik durumları hakkında düzenli rapor tutarak çocuk oyuncuların sağlıklı çekimler gerçekleştirmelerine destek olunmaktadır.