BİZ KİMİZ?

EKİBİMİZ

Uzman Kadromuzla Sizlerleyiz.

Yalçın YILMAZ

Uzm. Klinik Psikolog / Psikolojik Danışman / Kognitif Terapist

0 506 407 29 79


Lisans eğitimini, Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Master) Programını tamamlamıştır
Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği Başkanı Prof.Dr.Mehmet Z.Sungur ve Dernek Eğitmenleri tarafından verilen (IACP), (EABCT), ACT( Academy of Cognitive Therapy) onaylı Kognitif(Bilişsel) ve Davranışçı Terapi eğitiminin 1. ve 2. Modüllerini(2012-2016) başarı ile tamamlamış ve Kognitif Terapist ünvanını almıştır.KDTD(Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği) dernek sayfasından bakılabilir(http: kdtd.org.tr terapist-bul ?sehir %C4%B0STANBUL).
Kabul ve Adanmışlık Terapisine Giriş: İki Günlük Yaşantısal Eğitim: Dr Joe Oliver KDTD (Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği)
Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Prof. Dr. Kadir Özer tarafından verilen Bilişsel Varoluş Terapisi(BVT) Sertifika Programı'na katılmış ve başarı ile tamamlamıştır.
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimini Yrd. Doç.Dr. Nevin DÖLEK ten almıştır. EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing / Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey eğitimini EMDR Europe DBE den almıştır.
Bahçeşehir Üniversitesi PDR Bölümü'nden Kriz(Travma, Cinsel İhmal ve İstismar, İntihar) ve Krize Müdahale Eğitimi almıştır.
İstanbul Adliyesi'nde Yeminli Bilirkişi olarak ta görev yapmıştır. Bireysel danışmanlık çalışmalarını, Bilişsel Davranışçı bir yaklaşım temelinde götürmekte; mesleki gelişimine katkı sağlamak için almış olduğu EMDR,Çözüm Odaklı Terapi, Act(Kabul ve Adanmışlık Terapisi), Kognitif(Bilişsel) ve Davranışçı Terapi eğitimlerini bu zeminle birleştirmektedir.
2006 yılından beri çeşitli eğitim kurumları ve danışmanlık merkezlerinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra meslek hayatında; psikolojik danışmanlık ve psikoloji alanında,yurt içinde düzenlenen çok sayıda seminer, sempozyum ve kongreye katılmıştır.
Ailelere, ergenlere,yetişkinlere ve alanda çalışan uzmanlara çok çeşitli konularda eğitim ve seminer çalışmaları yürütmüştür ve halen eğitim ve seminer çalışmalarına devam etmektedir. Çalıştığı alanlar: özellikle yetişkinler ve ergenler olmak üzere, duygusal çöküntü, mutsuzluk, Sosyal kaygı ve gerginlik, Genel kaygı ve evham, Stresle başa çıkma, Kaygıyla başa çıkma, Kişilerarası ilişki problemleri, Ayrılma ve terk edilme sorunları, İlişkilerde bağımlılık, İş yeri sorunları, Kendine güven sorunları, Uyum sorunları vb. konulardır.
Mesleki platformda; Türk PDR Derneği, EMDR Derneği ve Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği'ne üyedir.

Zehra KAHRAMAN

Uzman Psikolojik Danışman / Çift ve Aile Terapisti / Bireysel Psikoterapist

0 505 460 10 53


Lisans eğitimini Marmara üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde "Aile Eğitim Programı konulu deneysel çalışmasıyla yüksek lisansını yaparak "Uzman Psikolojik Danışman" ünvanını almıştır.
CİTEB'te Cinsel terapi eğitimini tamamlamış ve bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir.
İFTİ Psikoterapi Merkezi'nde Dr. Murat Dokur tarafından verilen 500 saatlik Çift ve Aile Terapisi eğitimini tamamlamıştır. EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing / Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey eğitimini EMDR Europe DBE den almıştır. 2008 yılından itibaren çeşitli eğitim kurumlarındaki çalışmanın yanısıra; özel danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak görev almıştır.
Çocuklarla yaptığı çalışmalar arasında; gelişimsel ve zihinsel değerlendirme, kayıp ve yas süreci, davranış bozuklukları bulunmaktadır.
Bireysel ve çift-aile terapilerinde sistemik-dinamik, pragmatik eksperiental, bilişsel, transaksiyonel analiz, çözüm odaklı ve EMDR terapisi yaklaşımlarını temel almaktadır.
Bu kapsamda çalışma alanları duygudurum problemleri, evliliğe hazırlık süreci ve sorunları, sosyal ilişki ve romantik ilişki sorunları, çekirdek aile ve geniş aile sorunları,boşanma süreci danışmanlığı, ebeveynlik, cinsel işlev bozuklukları, travmatik yaşantılardır. Ailelere, çocuklara ve eğitimcilere yönelik "Parçalanmış Aile Çocuklarına Yaklaşım", "Ebeveynlere Yönelik Grupla Psikolojik Danışma", "Çocuklarda Travmatik Yaşantılar-Kayıp ve Yas", "Çocuklarda Cinsel Eğitim", "Çocuklarda Davranış Sorunları" konularında eğitim ve seminer çalışmaları devam etmektedir.
Wisc-r, Stanford Binet Zeka Testi, Leiter Zeka Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Testi, Goodenough, Gessell, Peabody, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, AGTE testlerinin uygulayıcısıdır.
Mesleki platformda; EMDR Derneği ve CATED (Çift ve Aile Terapileri Derneği) üyesidir.

Ahmet KAHRAMAN

Uzman Psikolojik Danışman / Varoluşçu Psikoterapist

0 505 365 30 78


Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Yüksek Lisansını tamamlayarak "Uzman Psikolojik Danışman" unvanını almıştır.
Sakarya Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir.
Varoluşçu Analiz Terapi eğitimini tamamlamıştır. Transaksiyonel Analiz Derneği tarafından düzenlenen Transaksiyonel Analiz eğitimini almıştır (TA 101 ve TA 202). Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi eğitimi almıştır.
2008 yılından itibaren eğitim kurumlarında öğrenci ve ailelere yönelik çalışmalarının yanı sıra; özel danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak görev almıştır.
Bireysel terapide Varoluşçu Analiz ve Transaksiyonel Analiz yaklaşımlarını temel almaktadır. Bu kapsamda kaygı (anksiyete), depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, öfke kontrolü, ölüm ve yas, travma, yalnızlık ve ilişkiler, karar verme süreçleri alanlarında çalışmaktadır.
Ayrıca çocuk ve ergenlerde davranış sorunları, zihinsel ve gelişimsel değerlendirme, travmatik yaşantılarla baş etme konularında çalışmalarla birlikte; eğitimcilere, ailelere ve öğrencilere yönelik "Çocuklarda Davranış Sorunları" "Travma Sonrası Normal Tepkiler" " Özel Eğitim'e Yönelik Farkındalık", Özel Yetenekli Öğrenciler" konularında eğitim ve seminer çalışmaları bulunmaktadır.
Zeka testleri ve sosyal bilimler istatistiği alanlarında çalışmaları bulunmakla birlikte, Wisc-R, Stanford Binet Zeka Testi, Leiter Zeka Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Testi, Goodenough, Gessell, Peabody, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, AGTE testlerinin uygulayıcısıdır.

Varoluşçu Psikoterapiler Derneği ve Transaksiyonel Analiz Derneği üyesidir.

Bülent Usta


Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. İstanbul Arel Üniversitesi'nin Klinik Psikoloji Programı'nda doktora çalışmalarını sürdürüyor. Psikodinamik ve Bilişsel Davranışçı terapi ekollerinde çeşitli eğitimler ve süpervizyonlar aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde dersler verdi, halen İstanbul Arel Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler veriyor. Gazete ve dergilerde psikoloji, antropoloji, edebiyat ve felsefe üzerine yazılar yazdı, çeşitli dergilerin ve çok sayıda kitabın editörlüğünü yaptı, senaryo ve roman çalışmalarına devam ediyor. Bireysel terapilerde Psikodinamik yaklaşıma göre çalışmaktadır. Çalıştığı alanlar: Yetişkinlerle, kişilik bozuklukları, depresyon, kaygı bozuklukları, travma, yas, ilişki sorunları, kişisel farkındalık vb. konulardır.

Müge ERTÜRK BERBER


Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji alanında tamamlamıştır. Daha sonra klinik psikoloji yüksek lisansına aynı üniversite de devam etmiştir. Lisans eğitimi devam ederken, çeşitli anaokullarında, Erenköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi ve Gata hastanesinde uzun dönemli stajlar yaparak, mesleki olarak deneyimlerini arttırmıştır. Meslek yaşamına özel eğitim alanında başlamış, hiperaktivite , down sendromu ve otizm üzerine çalışmış daha sonra özel bir kolej bünyesine anaokulu ,ilkokul ve ortaokul düzeylerinde çalışmalarına devam etmiştir. Çocuk ve ergenlere uygulanan test eğitimleri almış ve eğitimlerini vermiştir. Hakan Türkçapar’dan bilişsel davranışçı terapi eğitimi, Nevin Dölek ‘ten kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi, Dr Byron ve CaronNortan’dan deneyimsel oyun terapisi eğitimleri almıştır. 2008 yılından beri çeşitli alanlarda mesleki gelişimine katkı sağlayacak birçok alanda seminerler ve eğitimlere katılmaktadır.1 sene süreli bir şirketin kurum psikoloğu ve insan kaynakları biriminde görev almıştır. İnsan kaynakları alanında işe alım ve eğitim süreçleri alanında aktif çalışmış ve eğitimler vermiştir. Bağımlılık düzey 1 eğitimi almıştır. Çalıştığı alanlar: Kaygı, depresyon, uyum problemleri, bağımlılık, davranış sorunları, alt ıslatma, parmak emme, ayrılık kaygısı, sınav kaygısı, akran iletişim sorunları, öğrenme sorunları, dikkat ve hiperaktivite, okul reddi, korkular gibi çocuk ve ergen alanında görülen tüm sorunlarla çalışmaktadır.